ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เรื่องรับสมัครบุคคลพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลพนักงา