สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขรประจำเดือน ธันวาคม 2562