ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่ นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ


  คลิ๊กลิ้ง