ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์


  คลิ๊กลิ้ง