สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563