สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563