สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563