เข้าร่วมประเมินแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดใน โรงงงานหรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isoltion : FAI)