ประเมินการจัดตั้งและเปิดสถานที่กักกันทางเลือก Alternative Quarantine : (AQ) โรงแรมโซลสยามรีสอร์ท