ประชุมเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานประกอบการ (FAI) ประจำจังหวัดนครราชสีมา