ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 เดือนธันวาคมและอวยพรปีใหม่