ลงพื้นที่มอบนโยบายและเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล