สรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2565