พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยหนักและอาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง 8 ชั้น “อาคารเกียรติภูมิชัย” โรงพยาบาลชัยภูมิ