วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 โดยสมนึก โลหณุต นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุม ติดตามการจัดทำแผนงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566