วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นำโดยนายสมนึก โลหณุต นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศบส.9 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อความสวยงามสำหรับผู้มาติดต่อรับบริการ ณ บริเวณศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9