ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น โดยวิธีเจาะจง ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริกา