ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซ่มรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ7414 นคคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1