ศบส.9 สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา