วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมติดตามงาน kick off ของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ