ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการจัดงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่ อสม.ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1