ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 1633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1