ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ร่วมสัมมนาวิชาการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เรื่อง Process Calibration