กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566