สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566