สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 กุมภาพันธ์ 2566
 มีนาคม 2566
 เมษายน 2566
 พฤษภาคม 2566
 มิถุนายน 2566
 กรกฏาคม 2566
 สิงหาคม 2566