ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ปีงบประมาณ 2565-2566 1. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ตุลาคม 65 ศบส.9
 2. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต พฤศจิกายน 65 ศบส.9
 3. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต ธันวาคม 65 ศบส.9
 4. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต มกราคม 66 ศบส.9
 5. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต กุมภาพันธ์ 66 ศบส.9
 6. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต มีนาคม 66 ศบส.9
 7. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต เมษายน 66 ศบส.9
 8. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต พฤษภาคม 66 ศบส.9
 9. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต มิถุนายน 66 ศบส.9
 10. สรุปข้อมูลการร้องเรียน เรื่องทุจริต กรกฎาคม 66 ศบส.9