กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2566