กองสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงานภายใน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ