ขนาดอักษร
" สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

บทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 19 เม.ย. 2564

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 31 มี.ค. 2564

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 31 มี.ค. 2564

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดจ่ายไฟควบคุมไมค์ จำนวน 1 ตัว

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 31 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร ศบส.9

View RSS feed

ทดสอบ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง
แผนงานสบส.9 นม
งบทดลอง
ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003250 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560