ขนาดอักษร
" สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 และภาคีเครือข่ายภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพประจำปี 2565 และการจัดทำกรอบก


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระเป่าผ้าใบใส่เอกสาร โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 21 พ.ย. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 03 ต.ค. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะซื้อคมอพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 21 ก.ย. 2565

ประกาศร่างขอบเขตงานและราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 20 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร ศบส.9

View RSS feed

ทดสอบ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง
แผนงานสบส.9 นม
งบทดลอง
ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001437 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560