ขนาดอักษร
" มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ให้กำลังใจกัน ยึดมั่นสามัคคี มีคุณธรรม นำจิตบริการ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สบส.9 ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศบส.9


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดาน บ้านพัก 3-4 จำนวน 1 หลัง วิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดาน บ้านพัก 1-2 จำนวน 1 หลังวิธีเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอิฐบล็อก ด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 19 มี.ค. 2563

ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 18 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร ศบส.9

View RSS feed

ทดสอบ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง
แผนงานสบส.9 นม
งบทดลอง
ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000210 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560