ขนาดอักษร
" สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2567 นายสมนึก โลหณุต ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดยนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 15 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงสัญญา

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ก.ค. 2567

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมถนนทางเข้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 12 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพอากาศใน ห้องสะอาดของโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 10 มิ.ย. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง
แผนงานสบส.9 นม
สขร.9/งบทดลองการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประกาศโดย สมยศ บุรีรักษ์ วันที่ 08 ส.ค. 2566


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศโดย สมยศ บุรีรักษ์ วันที่ 07 ส.ค. 2566


ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ประกาศโดย สมยศ บุรีรักษ์ วันที่ 07 ส.ค. 2566


ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000000 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560